Spinfluen & Pionerer i Vandløbspleje

/OmPIV.jpg

PIV - Pionerer i vandløbspleje

Efter den store nedbørsmængde der oversvømmede mange marker i 2011 blev der mange steder her i området renset så kraftigt op i de små vandløb, så forholdene for de havørreder der gik op for at gyde blev dårlige.
Det fik en gruppe af Spinfluens medlemmer til at danne foreningen, hvis formål er at beskytte og forbedre gydeforholdene for havørreden i vore små vandløb.
For at lystfiskerne skal kunne fange de eftertragtede havørreder langs vore kyster er det vigtig at foreninger som PIV i samarbejde med Faxe kommune, er med til at passe på vandløbene i Faxe og Stevns kommuner.
Alene de 3 vandløb Faxe Å, Lilleåen og Vivede Mølleå er det mange tusinde ørredyngel der hvert år svømmer ud i Faxe Bugt. 
Vil du være med til at passe på vores fisk - så kontakt formanden.
Bestyrelsen består i 2021 af Søren Jensen, Formand Charley Leth, kasserer, Iben Buhl, Kim Husted og Emil Nielsen.