Spinfluen & Pionerer i Vandløbspleje
/Projekter1.jpg

Projekter

Krobækken er blevet restaureret ved hjælp af en donation fra Hedeselskabet
Krobækken, som ellers er et af de bedste vandløb til at producere ørredyngel i Danmark og hvert år sende ynglen ud i havet via Præstø Fjord, har lidt meget under hårdhændet oprensning fra landmændenes side de sidste par år.
Takket været en donation fra Hedeselskabet og indsats fra frivillige er det lykkedes at genskabe gode vilkår for de gydende havørreder.
Den frivillige arbejdskraft fra PIV(pionerer i vandløbspleje) brugte en hel dag på, at udlægge skjulesten og takket være donationen fra Hedeselskabet var det muligt at betale entreprenøren for at genskabe bundforhold og skabe nye gydebanker, ved at udlægge de stenmaterialer, som DTU Aqua betalte.
Et rigtig godt projekt, som blev startet op under presseovervågning og med en forfriskning, som Næstved Kommune var vært ved.
/Krobækken.jpg