Spinfluen & Pionerer i Vandløbspleje
/Projekter1.jpg

Projekter

Projekter gennemført i oktober 2021:
Vivede Mølleå, skjulesten og brinksikring del 2:
/IMG_7029_M.jpg
 
/IMG_7033_M.jpg
 /IMG_20211010_101221__M.jpg 
 /IMG_20211010_101301__M.jpg
 
Projekter gennemført i september 2021
Faxe Å ved Borreshoved (2 gydebanker):
/Faxe Å 1M.jpg
/Faxe Å 2M.jpg
Hulhøjbækken (1 gydebanke):
/HulhøjbækkenM.jpg
Nyt sandfang i Vivede Mølleå, som vil hjælpe til med at mindske sandvandringen, så det ikke går så hårdt ud over gydebankerne at de klogger til og bliver overgroet af tagrør og pindsvineknop. Sammen med vores skjulesten betyder det forhåbentlig, at vi får endnu mere yngel på finnerne til næste forår.:
/Sandfang1M.jpg
/Sandfang2M.jpg
Vivede Mølleå, skjulesten og brinksikring del 1:
/18092021_1.jpg
/18092021_2.jpg
 /18092021_3.jpg
/18092021_4.jpg
Projekter gennemført i april 2021
Udplantning af 1000 stk. rødel langs Vivede MølleÅ.
 /Rødel_IMG_5493_M.jpg
/Rødel_IMG_5494_M.jpg
/Rødel_IMG_5501_M.jpg
/Rødel_IMG_5506_M.jpg
Tidligere projekter:
Krobækken er blevet restaureret ved hjælp af en donation fra Hedeselskabet
Krobækken, som ellers er et af de bedste vandløb til at producere ørredyngel i Danmark og hvert år sende ynglen ud i havet via Præstø Fjord, har lidt meget under hårdhændet oprensning fra landmændenes side de sidste par år.
Takket været en donation fra Hedeselskabet og indsats fra frivillige er det lykkedes at genskabe gode vilkår for de gydende havørreder.
Den frivillige arbejdskraft fra PIV(pionerer i vandløbspleje) brugte en hel dag på, at udlægge skjulesten og takket være donationen fra Hedeselskabet var det muligt at betale entreprenøren for at genskabe bundforhold og skabe nye gydebanker, ved at udlægge de stenmaterialer, som DTU Aqua betalte.
Et rigtig godt projekt, som blev startet op under presseovervågning og med en forfriskning, som Næstved Kommune var vært ved.
/Krobækken.jpg